MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Tin tức sự kiện tiêu biểu

Những kết quả nổi bật trong công tác Tư pháp năm 2020.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/12/2020 3:20:12 CH

Năm 2020, trước diễn biến và tác động của đại dịch Covid-19, tình hình bão lũ kéo dài làm cho việc triển khai các nhiệm vụ công tác gặp khó khăn, nhất là việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, thanh tra, kiểm tra công tác. Ngành Tư pháp Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Nghị quyết của HĐND, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để vừa chủ động tham mưu ban hành trên 14 chương trình, kế hoạch vừa chủ động đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ của ngành Tư pháp ở địa phương.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Năm 2020, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. Đã tổ chức 01 Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản cho công chức phòng Tư pháp, lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch thuộc 03 huyện Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong. Trong năm, đã tham gia 56 dự thảo văn bản do cơ quan ở Trung ương và địa phương gửi đến; Thẩm định 51 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trìnhtự kiểm tra 28 văn bản QPPL, kiểm tra tại chổ 07 văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành. Kiểm tra tại địa bàn: 119 văn bản (Trong đó: 42 văn bản QPPL, 77 văn bản hành chính). Công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2019 với tổng số 484 văn bản QPPL (195 Nghị quyết và 376 Quyết định) được rà soát. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 1718/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành thuộc các lĩnh vực có liên quan đến Hiệp định CPTPP và AVFTA với tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát 99 văn bản (38 Nghị quyết; 51 Quyết định).Tổng số văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ: 05 văn bản (02 Nghị quyết, 03 Quyết định).

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở: Năm 2020, để công tác PBGDPL được triển khai phù hợp trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, Sở Tư pháp đã đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến phòng chống đại dịch Covid 19 như Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như các văn bản pháp luật mới được dư luận xã hội quan tâm như Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt... Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về các biện pháp chống dịch, trong đó có biện pháp giãn cách xã hội, không tụ tập đông người nên việc triển khai công tác PBGDPL theo hình thức truyền thống như tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến không thể thực hiện được. Trước tình hình đó, Sở Tư pháp đã hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức khác như qua ứng dụng công nghệ thông tin (qua Trang Thông tin điện tử, Facebook, Zalo...), qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp đã mở một mục riêng trên Trang TTĐT của Sở phục vụ cho tuyên truyền PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19: Tại Mục này ngoài việc đăng tải các văn bản pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn chỉ đạo, điều hành về phòng chống dịch Covid19 của Chính phủ và của tỉnh, đăng tải các tin bài, tài liệu, kiến thức hữu ích về phòng chống dịch covid 19 dưới dạng đồ họa, infographic... đầy sinh động và thu hút được sự quan tâm của người đọc. Lập Fanpage: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng mạng xã hội Facebook nhằm cập nhật, đăng tải các thông tin, chính sách pháp luật một cách nhanh chóng, kịp thời nhất đến người dân và nhận được rất nhiều sự quan tâm, tương tác và tiếp cận của người dân. Ngoài ra, trong năm Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản Luật mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL và hoà giải cơ sở cho 450 người là tuyên truyền viên và hoà giải viên cơ sở của hai huyện Hướng Hoá và Đakrông. Tập huấn nghiệp vụ và kỹ nẵng xử lý các tình huống về hoà giải cho 280 hoà giải viên của huyện Hải Lăng. In ấn và phát hành hơn 6000 tờ gấp pháp luật. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 24 chuyên mục Pháp luật và Đời sống phát trên sóng truyền hình tỉnh; Phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành địa phương tăng cường công tác thực thi Luật tiếp cân thông tin trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật: Đã tham mưu ban hành chỉ đạo về tăng cường thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống dịch Covid. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, 04 cuộc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành về lĩnh vực môi trường; Tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính các vụ việc được giao theo Công văn số 2587/UBND-TM ngày 12 tháng 6 năm 2020, tham mưu xử lý 11 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Triển khai lấy 500 Phiếu khảo sát đối với CBCC, VC Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước

Về hộ tịch: Tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn các địa phương triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là đối với các địa phương có đơn vị hành chính thực hiện sáp nhập; Triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, Công văn triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân v/v sửa đổi một số nội dung tại Quy chế phối hợp liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành Kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tổ chức lớp tập huấn thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kết quả thực hiện đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2020: Đối với sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài, đã đăng ký kết hôn 23 trường hợp; đăng ký khai sinh 22 trường hợp; đăng ký khai tử 01 trường hợp.Đối với các sự kiện hộ tịch trong nước, đã đăng ký kết hôn 3.859 trường hợp; đăng ký khai sinh11.638 trường hợp; đăng ký khai tử 5.106 trường hợp.

Về quốc tịch: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với UBND huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ trao Quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam cho 22 công dân Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Quảng Trị.

Về chứng thực: Triển khai thực hiện thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tại 9 Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra công tác chứng thực tại 10 xã, phường, thị trấn  và Phòng Tư pháp Hải Lăng. Theo số liệu thống kê, tính đến 31/10/2020, các Tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện chứng thực bản sao 38.059 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 557 việc. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện chứng thực bản sao 12.665 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 88 việc, chứng thực chữ ký người dịch 2.175 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 42 việc. UBND cấp xã thực hiện chứng thực bản sao 459.133 bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 34.735 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 12.313 việc.

    Về nuôi con nuôi: Tiếp tục triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Trong năm, đã đăng ký nuôi con nuôi trong nước 07 trường hợp.

    Về lý lịch tư pháp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong năm, đã thực hiện cấp 3.708 trường hợp, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn 3.568 trường hợp (đạt trên 96%) giải quyết quá hạn: 140 trường hợp (do các cơ quan xác minh trả kết quả chậm). Tiếp nhận 2.689 thông tin LLTP; cập nhật vào phần mềm 1644 thông tin LLTP; cung cấp 565 thông tin Lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh.

Công tác bổ trợ tư pháp:  Trong năm, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 21.811 việc công chứng, tổng số thù lao công chứng: 498.500.000 đồng, tổng số phí công chứng : 7.488.262.000 đồng. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 1022 vụ việc, trong đó theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 971 vụ việc (pháp y 349 vụ việc, kỹ thuật hình sự 621 vụ việc, tài chính 1 vụ việc); theo yêu cầu của tổ chức cá nhân khác 51 vụ việc (pháp y 3 vụ việc, kỹ thuật hình sự 48 vụ việc). các tổ chức hành nghề đấu giá đã thực hiện 757 cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá thành 614 cuộc, với tổng giá trị tài sản bán được là 742.213.237.000 đồng tăng thu so với giá khởi điểm trên 96 đồng. Thu phí đấu giá: 2.807.742.000 đồng. Các Tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 192 việc (Tố tụng 62, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 78, trợ giúp pháp lý miến phí 52), doanh thu: 750.000.000 đồng, nộp thuế 49.750.000 đồng.

Công tác trợ giúp pháp lý: Năm 2020, Trung tâm TGPL nhà nước đã thực hiện 540 vụ việc, thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý 29 đợt về tại địa bàn các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thu hút 912 người dân tham dự. Tổ chức 23 đợt tư vấn pháp luật ngoài trụ sở về tại cơ sở; 11 đợt truyền thông và tư vấn pháp luật cho Trẻ em và người khuyết tật.  Qua đó, Trung tâm đã thực hiện tư vấn tại chỗ 427 vụ việc cho người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý và thuộc diện người được trợ giúp pháp lý. Trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức được 29 đợt truyền thông tư vấn pháp luật cho người Khuyết tật với 970 người tham dự.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020, Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024. Thành lập và công nhận mạng lưới công tác viên tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến GDPL về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cho công chức phụ trách pháp chế các sở,ban, ngành, công chức Phòng tư pháp, đại diện Hội doanh nghiệp tỉnh, đại diện Liên minh Hợp tác xã, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 05 chuyên mục ”Pháp luật và Đời sống” phát trên sóng truyền hình Quảng Trị với nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Công tác triển khai và một số nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2019; Công tác chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng:Thực hiện 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về phòng chống tham nhũng, 10 cuộc kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực hành chính tư pháp; 03 cuộc kiểm tra văn bản QPPL tại địa bàn 03 huyện, thị xã, thành phố; 01 cuộc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; 04 cuộc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực môi trường. Thực hiện kiểm tra sau thanh tra đối với 01 đơn vị. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ đầy đủ; tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Năm 2020, toàn ngành Tư pháp không có đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; mọi văn bản chỉ đạo, điều hành đều được xử lý trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong việc trao đổi thông tin, xử lý văn bản. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.Trong năm, đã cập nhật 45 văn bản QPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện nghiêm túc "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc". Đến nay, trên địa bàn tỉnh 100% cơ quan đăng ký hộ tịch ở cấp huyện và cấp xã đã ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp. Triển khai thực hiện phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tại 9 Phòng Tư pháp, 100% UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác QLNN về công chứng, chứng thực, một bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, theo dõi và giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về tài sản công chứng, chứng thực, hạn chế những rủi ro, tranh chấp, khiếu kiện có thể xảy ra.

Công tác hưởng ứng các phong trào thi đua: Tích cực triển khai hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chủ đề năm 2020 của ngành Tư pháp là “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” . Theo đó, toàn ngành đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua theo chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V)"; các phong trào thi đua, lập thành tích Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Nhiều lĩnh vực công tác đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành bằng pháp luật, cải thiện chỉ số về cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành Tư pháp.

 

                                                                                                                                        Lan Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sở Tư pháp Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 (19/1/2021)
THU HỒI VÀ HUỶ BỎ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA ÔNG: TRẦN VĂN PHƯƠNG (11/1/2021)
10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp (7/1/2021)
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC. (5/1/2021)
Những kết quả nổi bật trong công tác Tư pháp năm 2020. (10/12/2020)
Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (7/12/2020)
Công văn 992/STP-TTr ngày 03/11/2020 về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020. (3/11/2020)
TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ LÀ NGƯỜI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (5/10/2020)
Công văn của UBND tỉnh triển khi thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (4/9/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE