MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Tin tức - sự kiện

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 03/11/2021 4:03:48 CH

 

- Toàn văn Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU: - /Portals/0/2_%20HD37%2811-2021%29_signed.pdf

                                                                   - Tài liệu tuyên truyền: /Portals/0/TL%20tuyen%20truyen.pdf

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 (26/11/2021)
Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (3/11/2021)
Báo cáo Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/1/2021)
Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu (25/1/2021)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NĂM 2021 (25/1/2021)
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HOÀ GIẢI CƠ SỞ; XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021 (25/1/2021)
Sở Tư pháp Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 (19/1/2021)
THU HỒI VÀ HUỶ BỎ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA ÔNG: TRẦN VĂN PHƯƠNG (11/1/2021)
10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp (7/1/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE