MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/01/2021 2:31:29 CH

        Nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản sau khi được ban hành; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 6040/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

      Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu: 100% văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành phải do Ban pháp chế HĐND và cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện tự kiểm tra, phát hiện những sai sót để kịp thời tự xử lý theo thẩm quyền; Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; Các ngành, các cấp có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản. Kế hoạch cũng đã quy định rõ nội dung công việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng như quy định cụ thể chế độ báo cáo về công tác này.

File đính kèm Kế hoạch tại đây                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            Thu Hà

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế (3/11/2021)
Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. (16/6/2021)
SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (9/3/2021)
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (4/2/2021)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (5/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong (7/12/2020)
Công tác cải cách thể chế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2030 (3/8/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE