MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/01/2021 2:18:12 CH

         Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đúng quy định, thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao; kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6037/KH-UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

       Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; Việc rà soát phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ.  Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/11/2021. Nội dung báo cáo thực hiện theo khoản 3 Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

         File đính kèm Kế hoạch tại đây.

                                                                                                                                                                                                                                         Thu Hà 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế (3/11/2021)
Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. (16/6/2021)
SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (9/3/2021)
Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (4/2/2021)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (5/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong (7/12/2020)
Công tác cải cách thể chế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2030 (3/8/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE