MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL
Tìm kiếm từ   đến    

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

.

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tin đã đưa
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/1/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (5/1/2021)
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong (7/12/2020)
Công tác cải cách thể chế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2030 (3/8/2020)
Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (14/7/2020)
QUY ĐỊNH VỀ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT (6/7/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE