MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Tìm kiếm từ   đến    

Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Kê khai, công khai tài sản thu nhập - Một số điểm cần chú ý

.

Kế hoạch số 104 ngày 28/1/2020 về việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2020 và các năm tiếp theo

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

.

Triển khai thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE