MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
THANH TRA KIỂM TRA
Tìm kiếm từ   đến    

Sở Tư pháp: Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

.

Công văn 812/STP-TTr ngày 05/7/2021 về việc phối hợp xây dựng báo cáo thực hiện NQ 134/2020

.

Kết luận 650/KL-SP ngày 24/5/2021 Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Công ty Luật Văn Hiến

Thông báo số 17/TB-STP ngày 07/1/2021 về việc tiếp tục đăng ký tham dự kỳ kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị – Phát huy vai trò tham mưu trong việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE