MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, theo dõi THPL

Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 12/11/2020 3:35:26 CH

/Portals/0/ND%2032%20-_signed.pdf

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Một số kết quả đạt được của Hội luật gia tỉnh Quảng Trị sau gần 15 năm thành lập (23/9/2021)
Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (24/6/2021)
Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản. (10/6/2021)
Công văn số 306/STP-QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP ngày 10/3/2021 về việc góp ý Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP. (10/3/2021)
Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020 (12/11/2020)
Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. (12/11/2020)
Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật (12/11/2020)
Một số quy định mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật (4/5/2020)
Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE