MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, theo dõi THPL
Tìm kiếm từ   đến    

Công văn số 1010/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 13/5/2022 về việc triển khai Danh mục VBQPPL liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2022

.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

.

Thông tư 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

.

Thông tư 05 và các biễu mẫu.

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Những nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

.

Một số kết quả đạt được của Hội luật gia tỉnh Quảng Trị sau gần 15 năm thành lập

.

Thông tư 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

.
Tin đã đưa
Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản. (10/6/2021)
Công văn số 306/STP-QLXLVPHC,TDTHPL&BTTP ngày 10/3/2021 về việc góp ý Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP. (10/3/2021)
Quyết định 298/QĐ-STP ngày 26/10/2020 công bố danh sách Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020 (12/11/2020)
Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. (12/11/2020)
Nghị định 32/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính Phủ về theo dõi, thi hành pháp luật (12/11/2020)
Một số quy định mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật (4/5/2020)
Triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2020)
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2020)
Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” (23/4/2020)
Tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/4/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE