MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 16/03/2021 3:36:45 CH

Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, UBND cấp tỉnh.

        Thực hiện nhiệm vụ này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 336/STP-PBGDPL  ngày 15/3/2021 đề nghị UBND các huyện, thành phố thị xã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của UBND cấp xã để tổng hợp gửi Sở Tư pháp.

        Dự thảo Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có nhiều điểm thay đổi so với quyết định trước đây về điều kiện và tiêu chí chấm điểm chuẩn TCPL.

        Về điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp, trong đó 02 điều kiện được kế thừa theo Quyết định số 619/QĐ-TTg (không có tiêu chí nào dưới 50% điểm tối đa, tổng số điểm của các tiêu chí đối với từng nhóm cấp xã loại I, loại II và loại III) và phân loại đơn vị cấp xã loại I, loại II, loại III, nhưng bổ sung thêm các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào nhóm xã loại III. Về điều kiện “cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật và bị xử lý kỷ luật…” được sửa đổi theo hướng tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, theo đó “trong năm không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra”. Bỏ điều kiện đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính nhằm giảm áp lực cho cơ sở, có thể sử dụng kết quả của một số chỉ số, tiêu chí khác đang áp dụng để phục vụ việc đánh giá, xét xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

        Về tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được sửa đổi, đã giảm số lượng chỉ tiêu (còn 20 chỉ tiêu, giảm 05 chỉ tiêu).

        Ý kiến góp ý của các địa phương sẽ được Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 25/3/2021./.

                                                                                                        Thuỷ Trúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2020 của huyện Cam Lộ (9/4/2021)
Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (1/4/2021)
Chuẩn tiếp cận pháp luật những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện (26/3/2021)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (16/3/2021)
Một số văn bản pháp lý liên quan đến bầu cử đại biểu hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/3/2021)
Một số văn bản pháp lý liên quan đến bầu cử đại biểu hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/3/2021)
Những điều cần biết về bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội, của phụ nữ trong thực hiện luật bầu cử. (11/3/2021)
Một số bất cập, hạn chế trong việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất kiến nghị (9/3/2021)
Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021 (9/3/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE