MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/01/2021 3:42:10 CH

 

              

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Công Sơn

 

Ngày 31/12/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, các Trưởng, phó phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó  Phòng Tư  pháp của 09 huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), bão lũ kéo dài, Ngành Tư pháp Quảng Trị vẫn bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về kinh tế - xã hội của địa phương. Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham gia thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần triển khai trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua ngành tư pháp năm 2021.

Để công tác tư pháp năm 2021 đạt hiệu quả cao hơn, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn, đưa công tác tư pháp ngày càng phát triển bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp như hộ tịch; chứng thực; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; gắn kết công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác truyên thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nâng cao chất lượng các dịch vụ công do ngành Tư pháp quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong quản lý nhà nước của ngành, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra…

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các Ban, ngành và địa phương, Hội nghị được tổ chức để tập trung đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2020, đồng thời, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để từ đó xác định những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2021.

 

 

                                                                                                                                   Ngọc Hạnh

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (5/1/2021)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân mua mua, bán người. (29/12/2020)
Gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. (29/12/2020)
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp năm 2020. (28/12/2020)
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019 (28/12/2020)
Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2020)
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật. (22/12/2020)
Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (17/12/2020)
Các dự thảo: Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐPHPBGDPL năm 2021 (17/12/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE