MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/08/2020 10:03:06 SA

 http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-82020/402969.vgp

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (5/1/2021)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân mua mua, bán người. (29/12/2020)
Gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. (29/12/2020)
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp năm 2020. (28/12/2020)
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019 (28/12/2020)
Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2020)
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật. (22/12/2020)
Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (17/12/2020)
Các dự thảo: Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐPHPBGDPL năm 2021 (17/12/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE