MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/07/2020 3:57:11 CH

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND  ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2020, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng, UBND thị trấn Diên Sanh và UBND xã Hải Định tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hoà giải và kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên ở cơ sở của 16 xã trên địa bàn huyện Hải Lăng.

 

Tại các buổi tập huấn, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổ hòa giải như Luật Hoà giải cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình... cũng như một số kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên. Bên cạnh đó các Hòa giải viên đã sôi nổi, tích cực tham gia thảo luận, giải quyết các tình huống hòa giải mang tính giả định được nêu ra. Thông qua các buổi tập huấn, các hòa giải viên đã đem những kiến thức mình đã lĩnh hội được về nghiệp vụ và các kỹ năng hoà giải để vận dụng linh hoạt trong công tác hoà giải nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tăng tỷ lệ  các vụ hoà giải thành góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                                        Ánh Tuyết - Phòng PBGDPL

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Công văn về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (6/8/2020)
Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020. (5/8/2020)
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. (31/7/2020)
Slide bài giảng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (23/7/2020)
slide bài giảng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương (23/7/2020)
Slide bài giảng Luật Giáo dục năm 2019 (23/7/2020)
Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép (24/6/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE