MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/07/2020 3:57:11 CH

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND  ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2020, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng, UBND thị trấn Diên Sanh và UBND xã Hải Định tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hoà giải và kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên ở cơ sở của 16 xã trên địa bàn huyện Hải Lăng.

 

Tại các buổi tập huấn, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổ hòa giải như Luật Hoà giải cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình... cũng như một số kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên. Bên cạnh đó các Hòa giải viên đã sôi nổi, tích cực tham gia thảo luận, giải quyết các tình huống hòa giải mang tính giả định được nêu ra. Thông qua các buổi tập huấn, các hòa giải viên đã đem những kiến thức mình đã lĩnh hội được về nghiệp vụ và các kỹ năng hoà giải để vận dụng linh hoạt trong công tác hoà giải nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tăng tỷ lệ  các vụ hoà giải thành góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                                        Ánh Tuyết - Phòng PBGDPL

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (5/1/2021)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân mua mua, bán người. (29/12/2020)
Gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. (29/12/2020)
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp năm 2020. (28/12/2020)
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019 (28/12/2020)
Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2020)
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật. (22/12/2020)
Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (17/12/2020)
Các dự thảo: Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐPHPBGDPL năm 2021 (17/12/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE