MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 04/05/2020 4:24:49 CH

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra giải quyết tại Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiết kiệm thời gian, chi phí của Nhà nước và Nhân dân. Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tập huấn viên.

- Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng ngiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

- Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Tổ chức hội nghị (diễn đàn) giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở;

- Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở: Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở theo tinh thần nâng cao trách nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp; khuyến khích Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cho các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch, đồng thời đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch đã đề ra.

                                                                                    Ánh Tuyết

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Công văn về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (6/8/2020)
Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020. (5/8/2020)
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. (31/7/2020)
Slide bài giảng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (23/7/2020)
slide bài giảng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương (23/7/2020)
Slide bài giảng Luật Giáo dục năm 2019 (23/7/2020)
Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép (24/6/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE