MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho hòa giải viên cơ sở


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/07/2022 2:04:39 CH

                                                               Bài và ảnh: Ánh Tuyết

 

 

 

      Báo cáo viên đang hướng dẫn một số cách thức thảo luận nhóm

 

       Để thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật & Theo dõi thi hành pháp luật -Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đakrông và UBND các xã Tà Long, Mò Ó, Húc Nghì, Ba lòng, Hướng Hiệp, thị trấn Krông Klang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho tổ viên tổ hòa giải của 6 đơn vị trên địa bàn huyện Đakrông trong 3 ngày với số lượng người tham gia là 210 hoà giải viên.

       Tại hội nghị, các đại biểu và 210 hoà giải viên đã được báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Hoà giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cần thiết đối với hòa giải viên cơ sở; cách giải quyết một số tình huống hoà giải liên quan đến đời sống hàng ngày của nhân dân.

 

 

 

          Các hoà giải viên đang thảo luận và làm bài tập

 

       Qua hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hoà giải ở cơ sở, các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong hoà giải cơ sở, đặc biệt thông qua các tình huống mà báo cáo viên đặt ra trong hội nghị tập huấn, các hoà giải viên đã thảo luận và làm bài tập rất sôi nổi. Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân, hòa giải viên đã áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó.

       Thông qua các buổi tập huấn, các hòa giải viên sẽ đem những kiến thức mình đã lĩnh hội được về nghiệp vụ và các kỹ năng hoà giải để vận dụng linh hoạt trong công tác hoà giải nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tăng tỷ lệ  các vụ hoà giải thành góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho hòa giải viên cơ sở (21/7/2022)
Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (18/7/2022)
Công văn số: 1317/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 08/7/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (8/7/2022)
Bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hoà giải ở cơ sở (13/6/2022)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (18/5/2022)
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” (18/5/2022)
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022. (4/5/2022)
Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” (29/4/2022)
Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (27/4/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE