MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Công văn số: 1317/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 08/7/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/07/2022 3:28:43 CH

- Công văn 1317: /Portals/0/cv1317.pdf

- Phụ lục I: + /Portals/0/Phu%20luc%20I.docx

- Phụ lục II: /Portals/0/Phu%20luc%20II.docx

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho hòa giải viên cơ sở (21/7/2022)
Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (18/7/2022)
Công văn số: 1317/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 08/7/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (8/7/2022)
Bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hoà giải ở cơ sở (13/6/2022)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (18/5/2022)
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” (18/5/2022)
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022. (4/5/2022)
Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” (29/4/2022)
Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (27/4/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE