MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/07/2021 2:48:54 CH

 

       Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021, bãi bỏ toàn bộ các văn bản: Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014; Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014; Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/08/2019 và bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.     Điểm mới cơ bản của Thông tư số 02 là chính thức bãi bỏ yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể:

Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, Thông tư số 02/2021/TT-BNV chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính (khoản 4, Điều 5).

       Đối với ngạch chuyên viên chính: Chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính (khoản 4, Điều 6).

       Đối với ngạch chuyên viên: Chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. (khoản 4, Điều 7).

       Đối với ngạch cán sự: Chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. (khoản 4, Điều 8).

       Đối với ngạch Nhân viên: Chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Riêng đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có giấy phép lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp. (khoản 4, Điều 9).

       Như vậy, so với quy định hiện đang áp dụng, tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tương tự, so với quy định hiện nay tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ, công chức chuyên ngành văn thư cũng không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cũng như sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

         

                                                                                                Lan Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công tác cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 tại Sở Tư pháp (28/9/2021)
Phụ nữ Quảng Trị với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống mua bán người. (21/9/2021)
Quyết định số 310/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc thành lập BTC cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước" của Sở Tư pháp năm 2021 (16/9/2021)
Phụ nữ Hướng Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò của phụ nữ, thực hiện nghiêm túc các văn bản trong phòng, chống dịch Covid-19 (13/9/2021)
Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 208//2021 ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" (9/9/2021)
Công văn 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng (9/9/2021)
Công văn số 3911/UBND-NC và Đề cương báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU (31/8/2021)
Nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2021 (26/8/2021)
Một số hoạt động trọng tâm hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9), ngày Vì người nghèo (17/10) và ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2021 (12/8/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE