MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

 •  
   
 •  
   
 •  
   
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN
Tìm kiếm từ   đến    

Công văn số: 252/STP-PBGDPL ngày 22/02/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2021.

.

Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”.

.

Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và một số định hướng thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trong thời gian tới

“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021

.

Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân mua mua, bán người.

.

Gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp năm 2020.

.

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019

.

Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật.

.

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

.

Các dự thảo: Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐPHPBGDPL năm 2021

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2021

Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả

.

Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 15/12/2020

Tìm hiểu một số quy định mới của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Tìm hiểu một số quy định mới của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2020

.

5 thay đổi của mẫu thẻ BHYT mới có lợi cho người dân.

.

Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu

.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tư pháp triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

.

Người có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập hàng năm

.

Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

.

Những điều cần lưu ý của nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

.

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2020

.

Từ ngày 15/11, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể bị phạt đến 5 triệu đồng nếu tổ chức uống rượu, bia tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức

.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Phụ nữ Quảng Trị nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

.

Một số quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực, thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2016

Dự thảo Công văn về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

.

Slide bài giảng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

slide bài giảng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Slide bài giảng Luật Giáo dục năm 2019

Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép

.
Tuổi trẻ Trường THPT thị xã Quảng Trị với Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Tuổi trẻ Trường THPT thị xã Quảng Trị với Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Với mục đích nâng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, từ tháng 11/2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” dành cho học sinh các trường THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Sở Tư pháp Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

Sở Tư pháp Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

.

Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng, chống ma túy

.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 4 và tháng 5/2020

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 15/4/2020, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng

Đó là quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hướng Hóa)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 2)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 1)

Tin đã đưa

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thành phố Đông Hà)

(27/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Đakrông)

(26/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Cam Lộ)

(25/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Vĩnh Linh)

(25/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 2)

(24/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 1)

(24/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hải Lăng, đợt 1)

(22/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Triệu Phong, đợt 1)

(20/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Triệu Phong, đợt 2)

(20/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm (huyện Hải Lăng)​

(20/2/2020)
Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (15/2/2020)
Từ đại dịch Sars-Covi2: Cần đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm (13/2/2020)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở (12/2/2020)
Hoàn thiện thể chế xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau 03 năm triển khai thực hiện (10/2/2020)
Nhìn lại công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau 03 năm thực hiện (8/2/2020)
BÀI GIẢNG: Luật chăn nuôi (8/2/2020)
BÀI GIẢNG: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (7/2/2020)
Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị. (5/2/2020)
Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (30/12/2019)
BÀI GIẢNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG (13/11/2019)

Bài giảng Phòng ngừa và đấu tranh với tín dụng đen

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Lâm nghiệp 2017

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Thủy sản 2017

(21/10/2019)

Bài giảng Luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

(21/10/2019)

Bài giảng Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(21/10/2019)
Phổ biến pháp luật về thu nhập tính thuế (30/3/2017)
CMT 3 Bên tình bên hiếu 1 (30/3/2017)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE