MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

 •  
   
 •  
   
 •  
   
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN
Tìm kiếm từ   đến    

Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu

.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tư pháp triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

.

Người có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập hàng năm

.

Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

.

Những điều cần lưu ý của nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

.

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2020

.

Từ ngày 15/11, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể bị phạt đến 5 triệu đồng nếu tổ chức uống rượu, bia tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức

.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Phụ nữ Quảng Trị nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

.

Một số quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực, thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2016

Dự thảo Công văn về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

.

Slide bài giảng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

slide bài giảng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Slide bài giảng Luật Giáo dục năm 2019

Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép

.
Tuổi trẻ Trường THPT thị xã Quảng Trị với Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Tuổi trẻ Trường THPT thị xã Quảng Trị với Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Với mục đích nâng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, từ tháng 11/2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” dành cho học sinh các trường THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Sở Tư pháp Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

Sở Tư pháp Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

.

Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng, chống ma túy

.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 4 và tháng 5/2020

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 15/4/2020, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng

Đó là quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc dành cho đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hướng Hóa)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 2)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 1)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thành phố Đông Hà)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Đakrông)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Cam Lộ)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Vĩnh Linh)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 2)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 1)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hải Lăng, đợt 1)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Triệu Phong, đợt 1)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Triệu Phong, đợt 2)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm (huyện Hải Lăng)​

   Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020. Một số điểm nổi bật của Nghị định 45/2020/NĐ-CP như sau:

Từ đại dịch Sars-Covi2: Cần đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trong vòng hơn 3 tháng qua, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, gọi tắt Sars-covi2 đã trở thành đại dịch với tốc độ lây lan nhanh chóng trên khắp toàn cầu và đang để lại những hậu quả hết sức nặng nề mọi mặt đối với thế giới.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở

Khoản 1 Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định: Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.

Hoàn thiện thể chế xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau 03 năm triển khai thực hiện

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ TTg ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp chuẩn tiếp cận pháp luật . Đây là văn bản được ban hành trên cơ sở tiếp nối, kế thừa có chọn lọc Quyết định số 14/2013/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2013 ban hành Quy định chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở

Nhìn lại công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau 03 năm thực hiện

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn hướng đến nhằm hướng đến các mục tiêu: (1) Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. (2) Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

BÀI GIẢNG: Luật chăn nuôi

.

BÀI GIẢNG: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

.
Tin đã đưa
Dự thảo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 (30/12/2019)
BÀI GIẢNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG (13/11/2019)

Bài giảng Phòng ngừa và đấu tranh với tín dụng đen

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Lâm nghiệp 2017

(21/10/2019)

Bài giảng Luật Thủy sản 2017

(21/10/2019)

Bài giảng Luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

(21/10/2019)

Bài giảng Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(21/10/2019)
Phổ biến pháp luật về thu nhập tính thuế (30/3/2017)
CMT 3 Bên tình bên hiếu 1 (30/3/2017)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE