MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN
Tìm kiếm từ   đến    

Công tác cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 tại Sở Tư pháp

.

Phụ nữ Quảng Trị với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống mua bán người.

.

Quyết định số 310/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc thành lập BTC cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước" của Sở Tư pháp năm 2021

.

Phụ nữ Hướng Hóa phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò của phụ nữ, thực hiện nghiêm túc các văn bản trong phòng, chống dịch Covid-19

.

Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 208//2021 ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

.

Công văn 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng

.

Công văn số 3911/UBND-NC và Đề cương báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU

.

Nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2021

.

Một số hoạt động trọng tâm hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9), ngày Vì người nghèo (17/10) và ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2021

.

Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư sau một năm thực hiện.

.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.

Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

.

Một số quy định mới về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg

.

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị những kết quả đạt được và giải pháp tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới.

.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

.

Công văn cung cấp thông tin về tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

.

Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà người thân từ 01/7/2021

.

Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

.

Một số  điểm mới của Thông tư 55 hướng dẫn thi hành Luật Cư trú năm 2020

Bảo đảm quyền trẻ em - những thách thức và giải pháp trong bối cảnh hiện nay

.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN

.

Chương trình bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

.

SẮC MÀU TỬ TẾ

.

CHO CON NGÀY SINH 14/6

.

Những việc cán bộ, công chức phải làm, không được làm khi tiếp công dân

.

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

.

Một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống Covid-19 ; mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm này.

.

Công văn 676/STP-PBGDPL V/v tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

.

Một số điểm mới nổi bật của Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021

.

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực biên giới

Dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử và pháp luật về phòng, chống ma túy

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2020 của huyện Cam Lộ

.

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.

Chuẩn tiếp cận pháp luật những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện

.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

.

Một số văn bản pháp lý liên quan đến bầu cử đại biểu hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Một số văn bản pháp lý liên quan đến bầu cử đại biểu hội Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Những điều cần biết về bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Vai trò và trách nhiệm của tổ chức Hội, của phụ nữ trong thực hiện luật bầu cử.

.

Một số bất cập, hạn chế trong việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất kiến nghị

.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

.

Công văn số: 252/STP-PBGDPL ngày 22/02/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2021.

.

Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”.

.

Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và một số định hướng thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trong thời gian tới

“Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021

.

Phụ nữ Quảng Trị chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân mua mua, bán người.

.

Gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định Tư pháp năm 2020.

.
Tin đã đưa
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA NĂM 2019 (28/12/2020)
Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2020)
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật. (22/12/2020)
Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (17/12/2020)
Các dự thảo: Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐPHPBGDPL năm 2021 (17/12/2020)
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2021 (17/12/2020)
Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả (16/12/2020)
Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 15/12/2020 (14/12/2020)
Tìm hiểu một số quy định mới của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo (10/12/2020)
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2020 (16/11/2020)
5 thay đổi của mẫu thẻ BHYT mới có lợi cho người dân. (8/12/2020)
Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu (1/12/2020)
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (30/11/2020)
Sở Tư pháp triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. (12/11/2020)
Người có nghĩa vụ kê khai, tài sản thu nhập hàng năm (10/11/2020)
Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (10/11/2020)
Những điều cần lưu ý của nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. (10/11/2020)
Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2020 (26/10/2020)
Từ ngày 15/11, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể bị phạt đến 5 triệu đồng nếu tổ chức uống rượu, bia tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức (19/10/2020)
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (6/10/2020)
Phụ nữ Quảng Trị nỗ lực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. (1/9/2020)
Một số quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ (31/8/2020)
Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019. (25/8/2020)
Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2016 (11/8/2020)
Dự thảo Công văn về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (6/8/2020)
Tìm hiểu những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020. (5/8/2020)
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. (31/7/2020)
Slide bài giảng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (23/7/2020)
slide bài giảng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (23/7/2020)
slide bài giảng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương (23/7/2020)
Slide bài giảng Luật Giáo dục năm 2019 (23/7/2020)
Phụ nữ Cam Lộ nói không với xuất khẩu lao động trái phép (24/6/2020)
Tuổi trẻ Trường THPT thị xã Quảng Trị với Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” (8/6/2020)
Sở Tư pháp Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở (28/5/2020)
Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng, chống ma túy (28/5/2020)
Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 4 và tháng 5/2020 (4/5/2020)
Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/5/2020)
Từ ngày 15/4/2020, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng (24/4/2020)
Học sinh Quảng Trị với cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” (23/4/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hướng Hóa)

(27/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 2)

(27/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Gio Linh, đợt 1)

(27/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thành phố Đông Hà)

(27/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Đakrông)

(26/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Cam Lộ)

(25/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Vĩnh Linh)

(25/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 2)

(24/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (thị xã Quảng Trị, đợt 1)

(24/2/2020)

Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (huyện Hải Lăng, đợt 1)

(22/2/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE