MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Tìm kiếm từ   đến    

Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19

.

Uỷ ban tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Những kết quả đã đạt được và những vấn đề cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới

Kinh tế Việt Nam đã và đang tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực với nhiều cơ hội, thách thức mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo và phát triển, tạo thêm công ăn việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển, đưa ra các biện pháp để khuyến khích và thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh, đặc biệt là cải thiện môi trường pháp lý để bắt kịp với tốc độ phát triển sôi động của làn sóng khởi nghiệp trong thời gian qua

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

.

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024.

Dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

.

UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE