MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

.

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

.

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024.

Dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

.

UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE