MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Công văn số 421/STP-HCTP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện các Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/03/2021 2:23:26 CH

 

/Portals/0/CV421_2021GUICACPTPVETHUCHIENCVCUACUCHTQTCT.pdf

Các Công văn và mẫu kèm theo:

/Portals/0/CV186_2021CUACUCHTQTCT.pdf

/Portals/0/MAUKEMTHEOCV186.pdf

/Portals/0/CV714_2020VETHUCHIENTT04.pdf

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn số 421/STP-HCTP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện các Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (31/3/2021)

Công văn 262/STP-HCTP  ngày 24/02/2021 v/v rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp giao dịch bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

(25/2/2021)

Công văn số 1194 ngày 30/12/2020 về việc lưu trữ sổ hộ tịch 

(5/1/2021)
Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi (31/8/2020)
Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975 (10/8/2020)
Thông báo của Sở Tư pháp Sóc Trăng và Bình Thuận về dữ liệu hộ tịch trước năm 1975 (6/8/2020)
Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp (29/6/2020)
Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức tập huấn: “ Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch ”. (26/6/2020)
Quy định mới về hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (28/5/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE