MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/08/2020 3:56:17 CH

/Portals/0/CV%20762_10_08_2020.PDF

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn 1325/STP-HCTP&BTTP ngày 11/11/2021 lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (13/11/2021)
Công văn đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2021 (10/11/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (10/11/2021)
Công văn 1282/STP-HCTP&BTTP ngày 04/11/2021 về việc rà soát việc đăng ký khai sinh của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài (4/11/2021)
Công văn 1213/STP-HCTP&BTTP ngày 13/10/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (15/10/2021)
Các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN tại tỉnh Quảng Trị (8/10/2021)
Công văn số 1087/STP-HCTP&BTTP ngày 09/9/2021 về việc thực hiện Công văn số 828/BTTPDGTS của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp (13/9/2021)
Công văn số 1702/STP-HCTP&BTTP ngày 01/9/2021 đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp (6/9/2021)
Công văn rà soát, bổ sung thông tin hộ tịch theo đề nghị của Công an tỉnh và Danh sách công dân các huyện vắng mặt tại nơi cư trú. (31/8/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE