MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/08/2020 3:56:17 CH

/Portals/0/CV%20762_10_08_2020.PDF

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn số 645/STP-HCTP ngày 21/5/2021 hướng dẫn cấp Giấy XNTTHN; lập danh sách mở, khóa tài khoản hộ tịch; cung cấp bản sao Quyết định/ Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, Giấy chứng tử/Trích lục chứng tử (24/5/2021)
Công văn 593/STP-HCTP ngày 11/5/2021 v/v xử lý, khắc phục việc sổ hộ tịch, hồ sơ hộ tịch bị mất, hư hỏng do lũ lụt và đăng ký giám sát việc giám hộ (12/5/2021)
Thực tiễn 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/4/2021)
Công văn số 421/STP-HCTP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện các Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (31/3/2021)

Công văn 262/STP-HCTP  ngày 24/02/2021 v/v rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp giao dịch bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

(25/2/2021)

Công văn số 1194 ngày 30/12/2020 về việc lưu trữ sổ hộ tịch 

(5/1/2021)
Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi (31/8/2020)
Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975 (10/8/2020)
Thông báo của Sở Tư pháp Sóc Trăng và Bình Thuận về dữ liệu hộ tịch trước năm 1975 (6/8/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE