MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/08/2020 3:56:17 CH

/Portals/0/CV%20762_10_08_2020.PDF

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi (31/8/2020)
Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975 (10/8/2020)
Thông báo của Sở Tư pháp Sóc Trăng và Bình Thuận về dữ liệu hộ tịch trước năm 1975 (6/8/2020)
Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp (29/6/2020)
Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức tập huấn: “ Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch ”. (26/6/2020)
Quy định mới về hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (28/5/2020)
V/v hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đối với các đơn vị hành chính mới (28/4/2020)
Về việc rà soát, thống kê, hiệu chỉnh số liệu, hoàn chỉnh thông tin và sắp xếp sổ hộ tịch (21/4/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh. (10/4/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE