MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Công văn đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/11/2021 2:47:27 CH

Công văn 1319/STP-HCTP&BTTP: \/Portals/0/Cv%201319.PDF

- Biễu mẫu báo cáo: /Portals/0/Mu%20BC%20nam%20hp%20tac%20QT%20v%20phap%20lut%20%281%29.doc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Mẫu phiếu thu thập thông tin số 1 , số 3 và hướng dẫn cách ghi mẫu số 1, số 3 (13/1/2022)
Công văn số 68 /STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 V/v rà soát, thu thập thông tin người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn (13/1/2022)
Công tác phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (30/12/2021)
Ghi chú việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị (29/12/2021)
Công văn 1325/STP-HCTP&BTTP ngày 11/11/2021 lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (13/11/2021)
Công văn đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2021 (10/11/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (10/11/2021)
Công văn 1282/STP-HCTP&BTTP ngày 04/11/2021 về việc rà soát việc đăng ký khai sinh của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài (4/11/2021)
Công văn 1213/STP-HCTP&BTTP ngày 13/10/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (15/10/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE