MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/11/2021 1:56:11 CH

        Sáng ngày 09/11/2021, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về vảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

        Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí: Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan và các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh.