MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN tại tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/10/2021 10:00:52 SA

       Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành hai Quyết định: Quyết định số 626/QĐ-CTN ngày 28/4/2021 và Quyết định số 1538/QĐ-CTN ngày 31/8/2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có 04 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị.

 

       Thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 812/HTQTCT-QT ngày 22/9/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp đã ban hành các Công văn kèm danh sách trích ngang của 04 trường hợp được cho thôi quốc tịch Việt Nam gửi UBND các xã, phường trước đây đã đăng ký khai sinh (Trong đó, Ủy ban nhân dân xã Cam Chính, huyện Cam Lộ 02 trường hợp; Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng (trước đâylà UBND xã Vĩnh Quang), huyện Vĩnh Linh 01 trường hợp; UBND Phường 4, thành phố Đông Hà 01 trường hợp) để thực hiện ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật.

                                                     

                                                     Thùy Ly -  Phòng HCTP&BTTP

Các file văn bản đính kèm:
- Quyết định 626/QĐ-CT: /Portals/0/626-2021-QD-CTN_57dd2d6463.pd

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tập huấn triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/8/2022)
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30/6/2022)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (30/6/2022)
Công văn chỉ đạo về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (12/5/2022)
Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch (27/4/2022)
Công văn 581/STP-HCTP&BTTP ngày 20/4/2022 v/v tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát tình hình việc nuôi con nuôi trong nước (21/4/2022)
Công văn số 551/STP-HCTP&BTTP ngày 18/4/2022 v/v thực hiện Công văn 1608/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh. (18/4/2022)
Công văn 68/STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 và Công văn 352/STP-HCTP&BTTP ngày 08/3/2022 (8/3/2022)
Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (17/2/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE