MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN tại tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/10/2021 10:00:52 SA

       Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành hai Quyết định: Quyết định số 626/QĐ-CTN ngày 28/4/2021 và Quyết định số 1538/QĐ-CTN ngày 31/8/2021 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có 04 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị.

 

       Thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 812/HTQTCT-QT ngày 22/9/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp đã ban hành các Công văn kèm danh sách trích ngang của 04 trường hợp được cho thôi quốc tịch Việt Nam gửi UBND các xã, phường trước đây đã đăng ký khai sinh (Trong đó, Ủy ban nhân dân xã Cam Chính, huyện Cam Lộ 02 trường hợp; Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng (trước đâylà UBND xã Vĩnh Quang), huyện Vĩnh Linh 01 trường hợp; UBND Phường 4, thành phố Đông Hà 01 trường hợp) để thực hiện ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật.

                                                     

                                                     Thùy Ly -  Phòng HCTP&BTTP

Các file văn bản đính kèm:
- Quyết định 626/QĐ-CT: /Portals/0/626-2021-QD-CTN_57dd2d6463.pd

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn 1213/STP-HCTP&BTTP ngày 13/10/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (15/10/2021)
Các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN tại tỉnh Quảng Trị (8/10/2021)
Công văn số 1087/STP-HCTP&BTTP ngày 09/9/2021 về việc thực hiện Công văn số 828/BTTPDGTS của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp (13/9/2021)
Công văn số 1702/STP-HCTP&BTTP ngày 01/9/2021 đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp (6/9/2021)
Công văn rà soát, bổ sung thông tin hộ tịch theo đề nghị của Công an tỉnh và Danh sách công dân các huyện vắng mặt tại nơi cư trú. (31/8/2021)
Công văn 892/STP-HCTP-BTTP ngày 21/7/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam (22/7/2021)
Công văn số 777/STP-HCTP&BTTP ngày 24/6/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân (28/6/2021)
Công văn số 645/STP-HCTP ngày 21/5/2021 hướng dẫn cấp Giấy XNTTHN; lập danh sách mở, khóa tài khoản hộ tịch; cung cấp bản sao Quyết định/ Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, Giấy chứng tử/Trích lục chứng tử (24/5/2021)
Công văn 593/STP-HCTP ngày 11/5/2021 v/v xử lý, khắc phục việc sổ hộ tịch, hồ sơ hộ tịch bị mất, hư hỏng do lũ lụt và đăng ký giám sát việc giám hộ (12/5/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE