MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Tìm kiếm từ   đến    

Công văn 1213/STP-HCTP&BTTP ngày 13/10/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

.

Các trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN tại tỉnh Quảng Trị

.

Công văn số 1087/STP-HCTP&BTTP ngày 09/9/2021 về việc thực hiện Công văn số 828/BTTPDGTS của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp

.

Công văn số 1702/STP-HCTP&BTTP ngày 01/9/2021 đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp

.

Công văn rà soát, bổ sung thông tin hộ tịch theo đề nghị của Công an tỉnh và Danh sách công dân các huyện vắng mặt tại nơi cư trú.

.

Công văn 892/STP-HCTP-BTTP ngày 21/7/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Công văn số 777/STP-HCTP&BTTP ngày 24/6/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân

.

Công văn số 645/STP-HCTP ngày 21/5/2021 hướng dẫn cấp Giấy XNTTHN; lập danh sách mở, khóa tài khoản hộ tịch; cung cấp bản sao Quyết định/ Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, Giấy chứng tử/Trích lục chứng tử

.

Công văn 593/STP-HCTP ngày 11/5/2021 v/v xử lý, khắc phục việc sổ hộ tịch, hồ sơ hộ tịch bị mất, hư hỏng do lũ lụt và đăng ký giám sát việc giám hộ

Thực tiễn 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Công văn số 421/STP-HCTP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện các Công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

.

Công văn 262/STP-HCTP  ngày 24/02/2021 v/v rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp giao dịch bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

Công văn số 1194 ngày 30/12/2020 về việc lưu trữ sổ hộ tịch 

Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi

Công văn của Sở Tư pháp về lưu trữ Sổ hộ tịch trước năm 1975

Thông báo của Sở Tư pháp Sóc Trăng và Bình Thuận về dữ liệu hộ tịch trước năm 1975

Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp

.
Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức tập huấn: “ Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch ”.

Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức tập huấn: “ Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch ”.

Sáng ngày 26/06/2020, Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức khai mạc lớp tập huấn về “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch” cho các đại biểu là công chức Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp- Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tham dự và chủ trì hội nghị.

Quy định mới về hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

.

V/v hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đối với các đơn vị hành chính mới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện.

Về việc rà soát, thống kê, hiệu chỉnh số liệu, hoàn chỉnh thông tin và sắp xếp sổ hộ tịch

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE