MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Công chứng, chứng thực

Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 25/05/2020 10:38:45 SA

 

Thực hiện Kế hoạch số 565/KH-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp về việc tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; trong thời gian từ ngày 06 tháng 5 năm 2020 đến 21/5/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm (DTSof) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao sử dụng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các tổ chức hành nghề công chứng, các phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Đây là đợt tập huấn nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, chứng thực; nâng cao một bước về chất lượng và hiệu quả công tác công chứng, chứng thực, thay đổi đột phá trong quy trình xử lý, theo dõi và giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về tài sản công chứng, chứng thực.

 

         

          Tại lớp tập huấn, các  Công chứng viên, công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp- Hộ tịch đã được tập huấn đầy đủ về các nội dụng: khai báo thông tin hệ thống, thiết lập số liệu hệ thống, cập nhật, khai thác dữ liệu, tra cứu hồ sơ, tổng hợp báo cáo... về công chứng, chứng thực, đồng thời các học viên cũng được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên phần mềm và trao đổi, giải đáp thắc mắc về quy trình thực hiện

Việc triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực nhằm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả về thực hiện công chứng, chứng thực, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tranh chấp trong thực hiện công chứng, chứng thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./. 

 

                                Bài và ảnh: Thanh tra Sở

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành quy định mới về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. (25/11/2021)
UBND tỉnh Quảng Trị: Tăng cường phối hợp, chỉ đạo xử lý phản ánh về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. (10/11/2021)
Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021 (16/7/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (3/6/2021)
Công văn số 660/STP-TTR ngày 25/5/2021 báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NND-CP (25/5/2021)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014 (31/3/2021)
Triển khai thực hiện tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. (28/1/2021)
Phân chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất. (25/1/2021)
Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. (25/5/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE