MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Công chứng, chứng thực

Sở Tư pháp - Kết quả việc thực hiện Chỉ Thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/12/2021 2:48:22 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) (9/5/2022)
Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 489/BTP-BTTP Ngày 22 / 02 / 2022 hướng dẫn một số nội dung về việc chống chất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (8/3/2022)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014 (19/1/2022)
Sở Tư pháp - Kết quả việc thực hiện Chỉ Thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (29/12/2021)
UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành quy định mới về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. (25/11/2021)
UBND tỉnh Quảng Trị: Tăng cường phối hợp, chỉ đạo xử lý phản ánh về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. (10/11/2021)
Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021 (16/7/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (3/6/2021)
Công văn số 660/STP-TTR ngày 25/5/2021 báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NND-CP (25/5/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE