MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Công chứng, chứng thực

Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 16/07/2021 3:00:49 CH

/Portals/0/Linh%20TT.pdf

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014 (19/1/2022)
Sở Tư pháp - Kết quả việc thực hiện Chỉ Thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (29/12/2021)
UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành quy định mới về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. (25/11/2021)
UBND tỉnh Quảng Trị: Tăng cường phối hợp, chỉ đạo xử lý phản ánh về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. (10/11/2021)
Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021 (16/7/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (3/6/2021)
Công văn số 660/STP-TTR ngày 25/5/2021 báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NND-CP (25/5/2021)
Những điểm mới của Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014 (31/3/2021)
Triển khai thực hiện tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. (28/1/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE