MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Công chứng, chứng thực
Tìm kiếm từ   đến    

Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021

.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

.

Công văn số 660/STP-TTR ngày 25/5/2021 báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NND-CP

.

Những điểm mới của Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014

.

Triển khai thực hiện tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

.

Phân chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất.

.

Sở Tư pháp Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.

.

Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kết quả tập sự

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE