MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/08/2021 1:51:01 CH

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE