MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC
Tìm kiếm từ   đến    

Cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2021- Kết quả và giải pháp

.

Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2022

.

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE