MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/02/2020 1:50:00 CH

/Portals/0/UBTINHBANHANHKHBOITHUONGNHANUOC%28dasua%29.doc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

LIÊN KẾT WEBSITE