MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Công văn 1238/STP-TTR ngày 20/10/2021 về Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/10/2021 2:11:50 CH

- Công văn 1238: /Portals/0/cong%20van%201238%20d%20ngh%20bao%20cao%202021_1.pdf

- Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường: /Portals/0/DANH%20MUC%20VU%20VIEC.doc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Công văn vphối hợp về việc xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 của QuốcHội Khoá XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (20/7/2022)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (21/12/2021)
Tỉnh Quảng Trị: Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, năm 2021 (1/12/2021)
Công văn 1238/STP-TTR ngày 20/10/2021 về Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (21/10/2021)
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/2/2021)
Công văn 992/STP-TTr ngày 03/11/2020 về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 (3/11/2020)
Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (5/2/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE