MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Tìm kiếm từ   đến    

Công văn 1238/STP-TTR ngày 20/10/2021 về Phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công văn 992/STP-TTr ngày 03/11/2020 về việc phối hợp xây dựng báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020

.

Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE