MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Tìm kiếm từ   đến    

Công văn 591/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 22/4/2022 về việc khai thác, sử dụng Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp

.

Hoạt động giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

Quyết định số 659/QĐ-STP ngày 27/12/2021 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

.

Công văn 1412/STP-HCTP&BTTP ngày 10/12/2021 thông báo việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà: Phan Thị Tuyết Hoa

.

Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngà 02/11/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/4/2020

Để giúp công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuận lợi trong việc giải quyết nhu cầu về công chứng, Sở Tư pháp Quảng Trị đăng tải danh sách các Tổ chức hành nghề công chứng được cho phép thành lập, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1467/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức và hoạt động của tổ chức Thừa phát lại

.Chế định Thừa phát lại đã có từ lâu đời tại một số quốc gia trên thế giới. Tại miền Nam hoạt động, chức năng của Thừa phát lại đã được áp dụng trước 30/4/1975 nên thuật ngữ Thừa phát lại quen thuộc với nhiều công dân đã sinh sống tại đây trước 30/4/1975. Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, chế định này đã chấm dứt không còn hoạt động.

Một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động quản tài viên.

.Theo Luật Phá sản năm 2014, Quản tài viên là một nghề hoàn toàn mới. Đó là những chức danh của cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

LIÊN KẾT WEBSITE