MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
 •  
   
 •  
   
 •  
   
Nghiên cứu, trao đổi
Tìm kiếm từ   đến    

Tăng cường pháp chế trong xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

.
Tùng Luật - Nét đẹp làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

Tùng Luật - Nét đẹp làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

.

Giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công chức, viên chức.

.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được hiểu là văn bản pháp lý chứng minh tình trạng hôn nhân của một người tại thời điểm người đó yêu cầu cấp Giấy xác nhận
Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia

Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội thông qua năm 2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 đã quy định các biện pháp để giảm mức tiêu thụ rượu, bia, tăng cường quản lý việc sản xuất, cung cấp rượu, bia nhằm giảm bớt việc lạm dụng và tác hại của rượu, bia đối với đời sống con người cũng như những tác động tiêu cực của rượu, bia đối với đời sống kinh tế xã hội.

Những điều cần ghi nhớ cho người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê năm 2019, Việt Nam có hơn 64 triệu tài khoản mạng xã hội, trung bình mỗi ngày mỗi người dùng mạng Việt Nam dùng trung bình 2 giờ 32 phút để vào mạng xã hội, 2 giờ 31 phút để xem các stream hoặc các video trực tuyến.

Những quy định mới về phân quyền, phân cấp, ủy quyền đối với địa phương trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Vấn đề phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương luôn là vấn đề cơ bản trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, đồng thời để tạo tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền địa phương.
Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Thực hiện bình đẳng giới là chủ trương lớn của Đảng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quán triệt, thực hiện tinh thần Đại hội XII của Đảng về “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng

Những điểm mới cơ bản của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 và thay thế cho Nghị định  110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Sau đây là những điểm mới cơ bản của Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

Những điểm mới về Hội đồng nhân dân trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Tiến trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân đặt ra yêu cầu đổi mới chính quyền địa phương để bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Quyền nhân thân trong pháp luật Dân sự Việt Nam

.Quyền nhân thân với tư cách là một thuật ngữ pháp lý, lần đầu tiên được nhắc đến trong Bộ luật dân sự (BLDS) năm 1995, nó ra đời và có ý nghĩa là cơ sở pháp lý để bảo vệ cho cá nhân tồn tại với tư cách là một thực thể, một chủ thể độc lập trong cộng đồng. Thông qua việc cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền con người về dân sự, BLDS năm 1995 xác định quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đây được xem là một bước đổi mới quan trọng, có ý nghĩa đặt nền móng cho sự phát triển quy định về quyền nhân thân trong hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày nay mạng xã hội rất phong phú, đa dạng với nhiều hình thức hoạt động, mỗi loại hình mạng xã hội đều có những ưu thế riêng và mức độ phát triển cũng khác nhau ở mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, một số mạng xã hội rất phát triển như Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Viber…. Trong đó Facebook hiện nay đang là mạng xã hội phổ biến nhất, có số lượng tài khoản lớn nhất trong số người dùng mạng xã hội. Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức, người dân, đặc biệt là thanh niên … đều có một tài khoản mạng xã hội của riêng mình. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội như thế nào để mạng xã hội trở thành công cụ nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đó là vấn đề cần quan tâm và nâng cao chất lượng.
Nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức về pháp luật để phụ nữ tự bảo vệ mình và con em

Nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức về pháp luật để phụ nữ tự bảo vệ mình và con em

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, là công cụ ghi nhận quyền lợi ích hợp pháp của mỗi người dân, nhất là quyền con người, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản…Pháp luật chính là chỗ dựa để từng người dân xây dựng một cuộc sống lành mạnh văn minh, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Một số điểm mới, nổi bật của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

 Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 (sau đây gọi tắt là Nghị định) và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Góc nhìn pháp lý về việc xác định cha, mẹ, con theo pháp luật hiện hành và một số vướng mắc trong thực tiễn tại Cơ quan đăng ký hộ tịch

Quyền được nhận cha, mẹ, con là quyền của công dân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Việc xác định cha mẹ cho con nhằm xác định thân phận và quan hệ huyết thống giữa các chủ thể, góp phần ổn định các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời, việc xác định cha, mẹ, con còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các yêu cầu cấp dưỡng hay tài sản thừa kế do người chết để lại. Trong phạm vi bài viết tác giả phân tích một số vấn đề pháp lý về việc xác định cha, mẹ con theo pháp luật hiện hành và một số vướng mắc trong thực tiễn thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch:

Bộ luật Lao động năm 2019: Một số điểm mới nổi bật

.Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019. Bộ Luật này có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Một số quy định cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã tác động rất lớn đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,

Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích.

.Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 giao cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (ở cấp tỉnh là Sở Tư pháp), có trách nhiệm cập nhật thông tin về án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 70 Bộ luật Hình sự.

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành.

Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020

Ngày 29/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

.

Chính phủ ban hành Nghị quyết cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh năm 2020

.

Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Một số điểm mới quy định về cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đội ngũ đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Kết quả thực hiện Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019

.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ Quốc gia; kho bạc Nhà nước

.

Mua, bán ngoại tệ dưới 1.000 đô la Mỹ không đúng quy định chỉ bị phạt cảnh cáo

.
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Ngày 21/10/2019, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1763/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 144 cá nhân cư trú tại, tỉnh Quảng Trị, trong đó xã A Vao có 84 trường hợp.

Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự.

.

Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.

.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.

.

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.

.

Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

.

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

.

Thông báo tuyển dụng viên chức.

.

SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

.

Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, nhằm thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Quốc hội đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng quy định nhiều nội dung trực tiếp hoặc gián tiếp về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại như: Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống mua bán người; Bộ Luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ….
Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2019;

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Gia đình là một nhân tố không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Cùng với làng, nước (Tổ quốc), gia đình tạo thành cái trục bền vững của tính cộng đồng Việt Nam. Trong quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay con người và gia đình Việt Nam gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc.

Phụ nữ Triệu Phong chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Triệu Phong được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình mua, bán, sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn, ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế...Trước tình hình đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị:

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3925/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong hệ thống cấu trúc hành chính - lãnh thổ nước ta, cấp xã là đơn vị hành chính thấp nhất nhưng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước mà còn là yếu tố chi phối mạnh mẽ đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của các cộng đồng dân cư và của toàn thể người dân trên địa bàn.

Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Phổ biến pháp luật có đối tượng tác động rộng rãi, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, phổ biến pháp luật còn mang tính tác nghiệp, truyền đạt nội dung pháp luật cho các đối tượng cụ thể.

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Ngày 09 tháng 09 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Nghị định này có những quy định cần lưu ý như sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, người lao động sẽ được nâng mức vay

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT, MAI TÁNG PHÍ…

SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT, MAI TÁNG PHÍ…

Ngày 15/10/2019, tại TP. Đông Hà, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

.

Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thể hiện trên một số lĩnh vực:

Một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Một số vấn đề chung về công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 30/8/2019, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn của Sở Tư pháp.
Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Ngày 8/8/2019, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan.
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị

Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CTGPL ngày 25/7/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý–Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015–2025;

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Thông báo V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

.
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hòa giải viên cơ sở.

.
Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

.

Một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

.

Công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

.
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.

.

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Dự thảo Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chính phủ đăng trong mục Văn bản mới.

.

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở ( Tải tại mục Văn bản mới)

.
ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ TƯ PHÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ TƯ PHÁP KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

.

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NĂM 2019

.

Giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

.

Tư pháp Quảng Trị - 30 năm xây dựng và phát triển.

.

Công văn số 474/STP-VP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính , nâng cao hiệu quả công việc ( tải tại mục Văn bản mới)

.

Quyết định phê duyệt danh sách tập sự hành nghề công chứng ( Tải tại mục Văn bản mới)

.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa

.

Một số vướng mắc pháp luật ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường

.

CV 450 triển khai sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 và CV 459 chuẩn bị cho công tác tổng kết Luật Hòa giải cơ sở tải tại mục Văn bản mới.

.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

.

Công tác chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.
SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

.

QĐ về việc công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 tải tại mục Văn bản mới.

.

Thông báo về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( Tải tại mục VĂN BẢN MỚI)

.
Tin đã đưa
1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (14/5/2019)
Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) (14/5/2019)
Nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá và CV hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến được đăng tại mục Văn bản mới. (10/5/2019)
Các biểu mẫu thống kê theo TK 03 của Bộ Tư pháp ( Tải tại mục Văn bản mới) (8/5/2019)
Về việc triển khai thực hiện Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (6/5/2019)
Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019 (4/5/2019)
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT HÌNH SỰ (25/4/2019)
Đoàn công tác Sở Tư pháp Quảng Trị thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (22/4/2019)
Thông tư số: 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và các Biểu mẫu thống kê ( Tải tại mục Văn bản mới) (16/4/2019)
Huyện Hướng Hóa: Lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật với tập huấn nghiệp vụ, kỷ năng hòa giải ở cơ sở (22/4/2019)
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh. (22/4/2019)
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (11/4/2019)
Cung cấp thông tin về người có nghĩa vụ kê khai tài sản ( Tải tại mục Văn bản mới) (10/4/2019)
Thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá (4/4/2019)
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ (2/4/2019)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE