MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Nghiên cứu, trao đổi
Tìm kiếm từ   đến    

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

.
Tùng Luật - Nét đẹp  làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

Tùng Luật - Nét đẹp làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị

.

Giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công chức, viên chức.

.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được hiểu là văn bản pháp lý chứng minh tình trạng hôn nhân của một người tại thời điểm người đó yêu cầu cấp Giấy xác nhận
Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia

Cần nghiên cứu hoàn thiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội thông qua năm 2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 đã quy định các biện pháp để giảm mức tiêu thụ rượu, bia, tăng cường quản lý việc sản xuất, cung cấp rượu, bia nhằm giảm bớt việc lạm dụng và tác hại của rượu, bia đối với đời sống con người cũng như những tác động tiêu cực của rượu, bia đối với đời sống kinh tế xã hội.

Những điều cần ghi nhớ cho người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê năm 2019, Việt Nam có hơn 64 triệu tài khoản mạng xã hội, trung bình mỗi ngày mỗi người dùng mạng Việt Nam dùng trung bình 2 giờ 32 phút để vào mạng xã hội, 2 giờ 31 phút để xem các stream hoặc các video trực tuyến.

Những quy định mới về phân quyền, phân cấp, ủy quyền đối với địa phương trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Vấn đề phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương luôn là vấn đề cơ bản trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, đồng thời để tạo tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền địa phương.
Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Thực hiện bình đẳng giới là chủ trương lớn của Đảng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Quán triệt, thực hiện tinh thần Đại hội XII của Đảng về “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng
Tin đã đưa
Những điểm mới cơ bản của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (19/3/2020)
Những điểm mới về Hội đồng nhân dân trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (16/3/2020)
Quyền nhân thân trong pháp luật Dân sự Việt Nam (13/3/2020)
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (13/3/2020)
Phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (13/3/2020)
Nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức về pháp luật để phụ nữ tự bảo vệ mình và con em (9/3/2020)
Một số điểm mới, nổi bật của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (6/3/2020)
Góc nhìn pháp lý về việc xác định cha, mẹ, con theo pháp luật hiện hành và một số vướng mắc trong thực tiễn tại Cơ quan đăng ký hộ tịch (6/3/2020)
Bộ luật Lao động năm 2019: Một số điểm mới nổi bật (6/3/2020)
Một số quy định cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (11/2/2020)
Một số giải pháp để thực hiện tốt hơn thủ tục cấp PLLTP có án tích và đủ thời gian đương nhiên xoá án tích. (11/2/2020)
UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL (21/1/2020)
Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2020 (21/1/2020)
Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (3/2/2020)
Chính phủ ban hành Nghị quyết cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh năm 2020 (10/1/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE