MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động của các phòng chuyên môn và các địa phương

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 02/10/2020 2:40:15 CH

 

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo; và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Phùng, Thuận và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa; Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Trong tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Phùng, Thuận, Ba Tầng; Đoàn kiểm tra liên ngành do ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện, làm Trưởng đoàn; các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Nội vụ huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện. 

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực thực trạng tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn các xã Hướng Phùng, Thuận và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong các quy định của pháp luật và trong tổ chức thực hiện; các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã

Qua trực tiếp kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được kiểm tra thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn tương đối đảm bảo, tuân thủ đúng quy định về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan. Tuy nhiên, thực tế các địa phương trong  quá trình thực hiện hoạt động kinh tế - xã hội, điều hành, quản lý vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, rút kinh nghiệm…. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã xác định, phân tích, chỉ rỏ từng nội dung lĩnh vực, đồng thời xác lập Biên bản kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có Kết luận cụ thể, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chú trọng khắc phục, sửa chữa bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được thực hiện một cách nề nếp, nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò, chức năng của pháp luật trong điều hành, quản lý kinh tế - xã hội./.

 

                                                   Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa

 

 

Bài, ảnh: TÁC GIẢ

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (2/10/2020)
Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật (15/9/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2020 (10/7/2020)
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (10/7/2020)
UBND thị xã Quảng Trị: Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành (22/6/2020)
HĐPHPBGDPL huyện Hướng Hóa : Hội nghị triển khai pháp luật và lồng ghép tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại 02 xã Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (9/6/2020)
Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt "Bộ Luật Lao động năm 2019" (23/5/2020)
UBND thị xã Quảng Trị: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên cơ sở năm 2020. (23/5/2020)
Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. (15/5/2020)

LIÊN KẾT WEBSITE