MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động của các phòng chuyên môn và các địa phương

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/06/2022 3:30:12 CH

        Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn TCPL ở các xã, thị trấn, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND huyện ngày 28/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2022. Được sự nhất trí của Huyện Ủy Cam Lộ tại Quyết định số 558-QĐ/HU ngày 31/5/2022 về việc cho phép Trung Tâm Chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022.

          Trong 02 ngày 6-7/6/2022, huyện Cam Lộ đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các đồng chí là: Báo cáo viên pháp luật, thành viên hội đồng đánh giá TCPL cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức phụ trách các tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL và các hòa giải viên đại diện 80 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn...

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

          Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên là bà Đào Thị Bình - Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp  truyền đạt các văn bản hướng dẫn về kỹ năng  trong công tác tuyên truyền; kỹ năng trong công tác hòa giải; cách đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Quy trình, điều kiện, thẩm quyền đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, giải đáp một số tình huống vướng mắc thường gặp trong cộng đồng dân cư và cách giải quyết theo quy định của pháp luật cho các hòa giải viên tiếp cận, tháo gỡ. Từ đó, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hòa giải viên để thực thi tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị, địa phương; Tạo thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo./.

 

Nguyễn Thị Kiều Lý - Phòng Tư pháp Cam Lộ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (12/7/2022)
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/6/2022)
Huyện Đakrông tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành (30/6/2022)
Huyện Gio Linh Gio Linh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành (30/6/2022)
Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. (13/6/2022)
Huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung và Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ (30/5/2022)
UBND thị xã Quảng Trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở (23/5/2022)
Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hướng Hoá (16/5/2022)
UBND thị xã Quảng Trị nghiêm túc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng trên địa bàn (21/4/2022)

LIÊN KẾT WEBSITE