MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

 •  
   
 •  
   
 •  
   
Hoạt động của các phòng chuyên môn và các địa phương
Tìm kiếm từ   đến    

Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên ở cơ sở năm 2021.

.
Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo; và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Phùng, Thuận và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa; Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật

.

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2020

.

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

.

UBND thị xã Quảng Trị: Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành

.
HĐPHPBGDPL huyện Hướng Hóa :  Hội nghị triển khai pháp luật và lồng ghép tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại 02 xã Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

HĐPHPBGDPL huyện Hướng Hóa : Hội nghị triển khai pháp luật và lồng ghép tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại 02 xã Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa

.
Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt "Bộ Luật Lao động năm 2019"

Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt "Bộ Luật Lao động năm 2019"

Ngày 21/5/2020, tại Hội trường UBND huyện Hướng Hóa, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị quán triệt "Bộ Luật Lao động năm 2019" cho cán bộ chủ chốt Công đoàn trong toàn huyện.
UBND thị xã Quảng Trị:  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên cơ sở năm 2020.

UBND thị xã Quảng Trị: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng hoà giải cho Hoà giải viên cơ sở năm 2020.

Thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thị xã Quảng Trị về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã năm 2020.

LIÊN KẾT WEBSITE