MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/08/2022 8:36:58 SA

                                                                                                                              Lan Chi

 

      Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025"; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 ; Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số  87 -KH/ĐU, ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện. Kết quả, trong tháng 8 năm 2022, 03/03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

 

      Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng.

 

        Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 .

 

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ

 

            

   

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2022 cho các cháu thiếu nhi. (8/9/2022)
Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 (31/8/2022)
Chi bộ Văn phòng Sở: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (25/8/2022)
Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 19/8/2022 nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII (22/8/2022)
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2025 (16/8/2022)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (21/6/2022)
Sôi nổi giải bóng đá thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022 (14/6/2022)
Đại hội chi đoàn Sở Tư pháp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 (25/4/2022)
Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 (15/10/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE