MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/10/2021 3:43:09 CH

 

 

Diễn đàn sinh hoạt Chuyên đề - Ảnh: Bích Hảo

 

       Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021, năm 2021, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức thành công 02 Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề: Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức vào ngày 25/6/2021 và chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tổ chức vào ngày 15/10/2021.

 

 

Đảng viên trong chi bộ tham gia thảo luận - Ảnh: Bích Hảo

 

       Xác định việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ là hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng, nên tại Diễn đàn đảng viên trong chi bộ Văn phòng Sở đã tham gia thảo luận sôi nổi, liên hệ sát với tình hình Chi bộ, cơ quan, đơn vị trên tinh thần "tự soi", "tự sửa". Nhiều ý kiến tham luận đã tự giác chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của bản thân, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các giải pháp tăng cường công tác giáo dục cán bộ đảng viên, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

       Kết thúc buổi diễn đàn, đồng chí Trần Thị Lan Chi, Phó Bí thư Chi bộ đã tổng hợp những nội dung đã được đảng viên trao đổi, thảo luận, liên hệ, thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa khắc phục tồn tại, hạn chế mà tại Diễn đàn đã chỉ ra, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc chuẩn bị ý kiến để tham gia Diễn đàn một cách nghiêm túc, có chất lượng.

       Trong thời gian tới, Chi bộ Văn phòng Sở sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung để tổ chức các Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn.

 

                                                                                                      Lan Chi

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2022 cho các cháu thiếu nhi. (8/9/2022)
Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 (31/8/2022)
Chi bộ Văn phòng Sở: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (25/8/2022)
Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 19/8/2022 nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII (22/8/2022)
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2025 (16/8/2022)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (21/6/2022)
Sôi nổi giải bóng đá thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022 (14/6/2022)
Đại hội chi đoàn Sở Tư pháp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 (25/4/2022)
Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 12/4/2021 (15/10/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE