MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
Tìm hiểu hiến pháp

Thể lệ cuộc thi số 4559/ TL-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Quảng Trị về tìm hiểu 'Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 06/01/2015 3:10:27 CH

.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT

“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆTNAM

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4559 /TL - BTC

Quảng Trị, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa ­­­­­­­­­xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ban hành Thể lệ cuộc thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

I. Phạm vi, đối tượng dự thi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Quảng Trị được tổ chức đối với người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính thuộc phạm vi tỉnh. (Riêng các cá nhân thuộc lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao).

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký của cuộc thi này không được tham gia dự thi.

II. Nội dung, hình thức thi

1. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 được ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  số 4570/TL - BTC ngày  04 tháng  11 năm 2014 của Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương.(Sao gửi kèm theo).

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

  III. Quy định về bài dự thi

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích nội dung ảnh và tên tác giả ảnh, nguồn tư liệu rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Bài dự thi phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Lưu giữ các bài dự thi

Sở Tư pháp lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo. Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương có người dự thi đạt giải và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 IV. Thời gian tổ chức cuộc thi, địa điểm nhận bài thi

1. Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh Quảng Trị hưởng ứng tổ chức cuộc thi ở tỉnh vào tháng 12 năm 2014. Tổng kết và trao giải cuộc thi ở tỉnh trước ngày 31/8/2015.

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:

- Thời gian bắt đầu nhận bài: Từ tháng 12 năm 2014 đến trước 17h ngày 30/4/2015.

- Địa điểm nhận bài dự thi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp bài dự thi theo một trong hai địa chỉ sau:

  + Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhận bài dự thi của các cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập tại đơn vị hành chính thuộc phạm vi huyện quản lý, bao gồm cả các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trụ sở đóng trên địa bàn huyện (qua Phòng Tư pháp). Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, gửi bài dự thi của địa phương mình về Sở Tư pháp Quảng Trị trước 17h ngày 30 tháng 4 năm 2015.

+ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 87 - Đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị).

 - Phương thức nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp trong giờ hành chính, hoặc qua đường bưu điện (Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc các bài dự thi bị thất lạc do lỗi bưu điện).

V. Ban giám khảo cuộc thi

 - Ban Giám khảo cuộc thi tỉnh Quảng Trị do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo (gọi là Ban Giám khảo sơ khảo).

- Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

  Ban Giám khảo có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

VI. Giải thưởng cuộc thi

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Giải tập thể:

Ban Tổ chức cuộc thi xét tặng giải phong trào cho các tập thể là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có thành tích trong tổ chức, tham gia hưởng ứng cuộc thi dựa trên các tiêu chí:

- Tỷ lệ người tham gia cuộc thi so với dân số và biên chế đạt tỷ lệ cao.

- Có bài dự thi đạt giải cao và nhiều giải.

- Tỷ lệ bài đạt giải so với tổng số bài dự thi cao nhất.

- Thực hiện tốt việc tổ chức cuộc thi…

Cơ cấu giải thưởng như sau:

- Một giải nhất tập thể: 5.000.000 đồng;

- Một giải nhì tập thể:    3.000.000 đồng;

- Bốn giải ba tập thể, mỗi giải: 1.500.000 đồng;

- Ba giải khuyến khích tập thể, mỗi giải: 1.000.000 đồng;

1.2. Giải cá nhân:

- Một giải nhất cá nhân:          3.000.000 đồng;

- Một giải nhì cá nhân:   2.000.000 đồng;

- Tám giải ba cá nhân, mỗi giải:  1.000.000 đồng;

- Tám giải khuyến khích cá nhân, mỗi giải: 500.000 đồng.

- Giải phụ khác (02 giải), mỗi giải 500.000đ.

Tùy theo chất lượng kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

2. Hình thức thưởng

  Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các tập thể và cá nhân có bài thi đạt giải.

 3. Kinh phí

Kinh phí chi giải thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Đức Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thể lệ số 4579/TL-BTC ngày 04/11/2014 về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương (7/1/2015)
Kế hoạch số 4060/ KH-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng trị (6/1/2015)
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (6/1/2015)
Thể lệ cuộc thi số 4559/ TL-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Quảng Trị về tìm hiểu 'Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' (6/1/2015)
cseye (6/8/2014)
NGHỊ QUYẾT SỐ 719/2014/UBTVQH13 NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 2 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2013/QH13 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA QUỐC HỘI QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (31/3/2014)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (31/3/2014)
NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (3/3/2014)
HIẾN PHÁP NĂM 2013 (3/3/2014)

LIÊN KẾT WEBSITE