MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Tìm kiếm từ   đến    

Báo cáo của UBND tỉnh về cung cấp thông tin

Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Báo cáo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Lao đồng, Thương binh và Xã hội

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Tin đã đưa
Công văn hướng dẫn của Sở Tư pháp về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về Luật TCTT (8/5/2020)
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Ban Dân tộc (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Xây dựng (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Công thương (8/5/2020)
Quy chế cung cấp thông tin nội bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị (7/5/2020)

Thông tin về đâu mối cung cấp thông tin của Sở Tư pháp Quảng Trị

(7/5/2019)
Danh mục thông tin thuộc phạm vi công khai của Sở Tư pháp (4/11/2019)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE