MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Lao đồng, Thương binh và Xã hội

Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Công văn hướng dẫn của Sở Tư pháp về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về Luật TCTT

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Ban Dân tộc

Tin đã đưa
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Xây dựng (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8/5/2020)
Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Công thương (8/5/2020)
Quy chế cung cấp thông tin nội bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị (7/5/2020)

Thông tin về đâu mối cung cấp thông tin của Sở Tư pháp Quảng Trị

(7/5/2019)
Danh mục thông tin thuộc phạm vi công khai của Sở Tư pháp (4/11/2019)

QĐ về việc phân công công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

(30/12/2018)

QĐ ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp

(21/11/2018)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

LIÊN KẾT WEBSITE