MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Thông báo

Quyết định 68/QĐ-STP Về việc thu hồi thẻ công chứng viên


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 09/03/2019 4:40:16 CH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (21/9/2021)
Công văn 1103/STP-VP ngày 14/9/2021 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp (14/9/2021)
Công văn 907/STP-VP ngày 26/7/2021 về việc triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 (30/7/2021)
Quyết định số: 250/QĐ-STP ngày 21/7/2021 về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp (21/7/2021)
THÔNG BÁO Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Ngân Thảo (25/6/2021)
Thông báo số 743/TB-STP ngày 15/6/2021 về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (15/6/2021)
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (15/6/2021)
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Thị Bích) (11/6/2021)
Công văn số 660/STP-PBGDPL ngày 25/5/2021 về báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP (26/5/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE