MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Thông báo

Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 19/01/2022 9:26:54 SA

- Công văn số 96:/Portals/0/cv96.pdf

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu lý lịch tư pháp (21/4/2022)
THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (8/3/2022)
Thông báo về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá (25/2/2022)
Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên (19/1/2022)
Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 05/01/2022 về Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (7/1/2022)
Thông báo số 1474/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (29/12/2021)
Công văn 1473/STP-HCTP&BTTP ngày 18/12/2021 Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (29/12/2021)
Thông báo số 1410/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/12/2021 về hiệp y trình UBND tỉnh miễn nhiệm Giám định viên Tư pháp (14/12/2021)
Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (2/12/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE