MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Thông báo

THÔNG BÁO Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Ngân Thảo


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 25/06/2021 8:55:52 SA

 

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên:  KIM NGÂN THẢO                                          

Giới tính:   Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/2016                  

Nơi sinh:  Bệnh viện Hồng Ngọc, 55 Yên Ninh, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Dân tộc:  Kinh                         

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú:  Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức biết. Sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quyết định số 331/QĐ-STP ngỳ 07/10/2021 Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên (8/10/2021)
Quyết định số 330/QĐ-STP ngày 07/10/2021 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Thượng An (8/10/2021)
Quyết định số: 325/QĐ-STP ngày 29/9/2021 về xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên (1/10/2021)
Quyết định số 324/QĐ-STP ngày 29/9/2021 về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích (1/10/2021)
Dự thảo Hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (21/9/2021)
Công văn 1103/STP-VP ngày 14/9/2021 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp (14/9/2021)
Công văn 907/STP-VP ngày 26/7/2021 về việc triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 (30/7/2021)
Quyết định số: 250/QĐ-STP ngày 21/7/2021 về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp (21/7/2021)
THÔNG BÁO Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Ngân Thảo (25/6/2021)

LIÊN KẾT WEBSITE