MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
Thông báo
Tìm kiếm từ   đến    

Thông báo số 1535/STP-HCTP&BTTP ngày 17/8/2022 về việc câp Thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Vân Anh

.

Thông báo số 1401/STP-HCTP&BTTP ngày 25/7/2022 về việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà Nguyễn Thanh Lam

.

Thông báo về việc tổ chức đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

.

Thông báo Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu lý lịch tư pháp

.

THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

.

Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên

.

Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 05/01/2022 về Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

.

Thông báo số 1474/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

.

Công văn 1473/STP-HCTP&BTTP ngày 18/12/2021 Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thông báo số 1410/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/12/2021 về hiệp y trình UBND tỉnh miễn nhiệm Giám định viên Tư pháp

.

Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

.

Quyết định số 331/QĐ-STP ngỳ 07/10/2021 Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

.

Quyết định số 330/QĐ-STP ngày 07/10/2021 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Thượng An

.

Quyết định số: 325/QĐ-STP ngày 29/9/2021 về xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

.

Quyết định số 324/QĐ-STP ngày 29/9/2021 về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích

.

Dự thảo Hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

.

Công văn 1103/STP-VP ngày 14/9/2021 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Công văn 907/STP-VP ngày 26/7/2021 về việc triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số: 250/QĐ-STP ngày 21/7/2021 về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

.

THÔNG BÁO Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Ngân Thảo

.

Thông báo số 743/TB-STP ngày 15/6/2021 về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

.

Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Thị Bích)

Công văn số 660/STP-PBGDPL ngày 25/5/2021 về báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP

.

Công văn số 574/STP-VP ngày 06/5/2021 về việc lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp tư pháp" năm 2021

Thông báo về việc lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2021

.

Hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

.

Cuộc thi viết " Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"

Thông báo số 299/TB-STP ngày 04/3/2021 về việc ghi tên người tập sự vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá.

.

Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 02/3/2021 Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Hữu Bắc)

Thông báo số 286/TB-STP ngày 2/3/2021 Thông báo về việc ghi tên vào danh sách tập sự hành nghề công chứng (Lê Thanh Phước)

Quyết định số 64/QĐ-STP Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đông Hà

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GHI TÊN NGƯỜI TẬP SỰ VÀO DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

.

Thông báo số 17/TB-STP ngày 07/1/2021 về việc tiếp tục đăng ký tham dự kỳ kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

.

Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Quyết định 68/QĐ-STP Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

Quyết định 67/QĐ-STP Về việc thu hồi thẻ công chứng viên

Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE