MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn
  •  
     
  •  
     
  •  
     
THI CCHC
Tìm kiếm từ   đến    

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước " của Sở Tư pháp năm 2021

.

Kế hoạch số 1123/KH-STP ngày 16/9/2021 về tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước' của Sở Tư pháp năm 2021.

.

Quyết định số: 310/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc thành lập BTC cuộc thi " Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước " của Sở Tư pháp năm 2021

.

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

.

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI "TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" NĂM 2021

.
Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE