87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Việt Nam

(0233) 3852127

sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     

Liên hệ

- Địa chỉ: Địa chỉ: 87 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852127
- Fax: 053 3852127
- Email:sotp@quangtri.gov.vn

Góp ý

Những ý kiến phản hồi