MENU
 

87 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3855701/3556405 - sotp@quangtri.gov.vn

  •  
     
  •  
     
  •  
     
KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp "

.

V/v lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020

Tin đã đưa
Trang:
   

LIÊN KẾT WEBSITE